Mustafa Can

Mustafa Can

”Välkommen till det nya landet – om identitet, språk, svenskhet, krockar och vägen fram.” Mustafa Can är författare, journalist och…

Eva Hamilton

Eva Hamilton

Journalist och verkställande direktör för Sveriges Television 2006-2014. Hur leder man förändring i stora organisationer och vilka är de vanligaste…

Carlos Rojas

Carlos Rojas

Research och författare till boken Var går gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps Carlos har femton års erfarenhet av…

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson, Verksamhetsutvecklare Integration Civilsamhället och etableringen – vikten av sociala möten utifrån gemensamma intressen  Kan engagemang i en pingisklubb eller…

Hülya Basaran

Hülya Basaran

Integration och flerspråkighet inom skolan Utvecklingslärare och föreläsare lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst, vann Guldäpplets…