Välkomna!

En konferensdag om mångfald och integration som tillväxtfaktor Sundsvalls kommun hälsar er varmt välkomna till ytterligare en mångfaldsdag. Vi har glädjen att få presentera många intressanta föreläsare. Det svåra är inte att välja, det svåra är att välja bort. Vi arrangerar Mångfaldsdagen av många anledningar, men den främsta är att vi ser mångfald och integration som en tillväxtfaktor.

I en region som Västernorrland är det viktigt att ta tillvara på alla människors kompetenser. Inte minst viktigt när det gäller flyktingar och invandrares resurser. Vi är övertygade om att vi – om vi arbetar effektivt – gynnar tillväxten i Västernorrland.

Vi ställer oss varje dag frågan om vi har en samhällsstruktur som stödjer ett aktivt deltagande i samhällslivet och som möjliggör mångfald?

Vi hoppas att – tillsammans med er – kunna hitta några svar på den frågan.

Konferensdagen ”Varför är det självklara svårt?” vill:

  • ge inspiration till att skapa sitt eget öde och framtid
  • presentera goda exempel på metoder som inkluderar de nyanlända i samhället och på arbetsmarknaden

Än en gång hälsar vi er välkomna till Sundsvall och Stadshuset

Till vem riktar sig konferensen?

  • Konferensen vänder sig till dig som:
  • är politiker eller tjänsteman i statlig eller kommunal förvaltning
  • är verksam inom näringslivet i Norrland
  • är verksam i en förening eller annan ideell organisation
  • är intresserad av de frågor konferensen tar upp

 

Så här anmäler du dig

Anmäl dig på webben: http://mangfaldsdagen.nu/regi/

eller via bifogad blankett senast den 20 oktober 2017. Uteblir du utan avanmälan debiteras hela avgiften. Om du anmäler dig via blanketten ska du skicka den till:

Sundsvalls kommun Favi

Christine Bylund
Trädgårdsgatan 7
851 85 Sundsvall

Föreläsningarna är kostnadsfria, men om du vill ha lunch samt för- och eftermiddagskaffe kostar det 250:- exkl moms, som kommer att debiteras.

 Övrig information och frågor

Har du fler frågor kring Mångfaldsdagen kontaktar du:

Saleh Dirawi, Sundsvalls kommun
Telefon: 060-19 12 48, 070 372 01 88
E-post: saleh.dirawi@sundsvall.se

eller

Christine Bylund, Sundsvalls kommun
Telefon: 072-148 28 90
E-post: christine.bylund@sundsvall.se

Det serveras kaffe från klockan 8.00, i anslutning till Spegelsalen.

 

Moderator: Pia Söderlund – Verksamhetschef Integration

 

 

9.00 – 9.15  

Peder Björk – Kommunalråd, Sundsvalls kommun öppnar Mångfaldsdagen

 

 

9.30 – 10.40     

Hur mycket mångfald tål media?

Eva Hamilton – Journalist och verkställande direktör för Sveriges Television 2006 -2014

.

 

 

10.45 – 12.00 Seminarier

A       Civilsamhället och etableringen – vikten av sociala möten utifrån gemensamma intressen

Henrik Nilsson, Verksamhetsutvecklare Integration, Processledare NAD

B             Var går gränsen? om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps
Carlos Rojas – är analyschef på Sweden Research och författare till boken

”Var går gränsen”

C         Från utanförskap till en väl prisad multientreprenör

Michel Issa – är en av Sveriges mest prisbelönta entreprenörer

D         Ungas delaktighet i Europa och Sverige

Zulmir Bečević, författare och forskare, pratar om pågående forskning som handlar om ungas delaktighet i europeiska städer

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.30 Seminarier

A      Hållbart och framgångsrikt arbetsliv – vad kan TCO bidra med?

Eva Nordmark – TCOs ordförande

B      Integration och flerspråkighet inom skolan

Hülya Basaran – lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt

vid Högskolan Väst, vann Guldäpplets särskilda pris 2016

C        Nu kör vi, du vet aldrig vart det tar dig!
Jonas Hagström är framgångsrik idrottsman, musiker och entreprenör

D      ”Migration och sociala förändringar”

Karen Haadrikman – Universitetslektor och docent

Natasha Webster – forskare

15.00 – 16.00  

”Svenskhet”, integration och om att inte vara halv, utan dubbel.

Soran Ismail är standupkomiker, samhällsdebattör, föreläsare och programledare.

16.30 Konferensdagen avslutas