Henrik Nilsson, Verksamhetsutvecklare Integration

Civilsamhället och etableringen – vikten av sociala möten utifrån gemensamma intressen

 Kan engagemang i en pingisklubb eller att gå i skogen med andra människor öka chanserna på arbetsmarknaden? Civilsamhället och föreningslivet har möjlighet att bidra till nyanländas etablering på flera sätt, men framförallt genom att få till möten mellan människor utifrån gemensamma intressen – detta bygger socialt kapital, ökar språkinlärning och kan stärka hälsan, vilket i sin tur ökar chanserna på arbetsmarknaden. Projektet NAD i Skåne har under 5 år arbetat med att utveckla en metod där föreningsaktiviteter erbjuds som en del av etableringsplanerna. I samarbete med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Arbetsförmedlingen arbetar vi för att fler och fler ska få denna möjlighet.