Integration och flerspråkighet inom skolan

Utvecklingslärare och föreläsare

lärare i svenska som andraspråk och universitetsadjunkt vid Högskolan Väst, vann Guldäpplets särskilda pris 2016

Hülyas arbete i klassrummet har under senare år uppmärksammats vilket har lett till att hon har fått föreläsa runtom i Sverige (och en konferens i Norge). Hon har anlitats av Skolverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolporten, SETT, Flerspråkighet i fokus, Torghandel GBG, samt att kommuner runtom i landet har bjudit in mig för att inspirera. Hennes styrka är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med digitala resurser.