”Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling”

Karen är universitetslektor i Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet och Natasha Webster är forskare.

Karen och Natasha kommer att prata om migration och olika sociala förändringar som kan vara gynnsamma för Sverige. Vi kommer att prata om invandringens effekter på Sveriges sociala och ekonomiska utveckling. Ett exempel är hur internationell migration kan påverka och berika landsbygden. Ett projekt som vi håller på med och ska berätta om är att identifiera dolda resurser och kompetenser hos invandrarkvinnor för att främja entreprenörskap i svenska regioner, som bygger på tidigare forskning om Thailändska kvinnor på landsbygden, med fokus på entreprenörskap. Till slut kommer vi att diskutera hur en bättre förståelse av migrationsprocesser är viktigt för samtidens Sverige.