saima

Saima Glogic Flerspråkighet och kulturella aspekter i skolan, kl 10:45

Saima Glogic är språkutvecklare, lärarfortbildare och föreläsare. Med lärarbakgrund har hon utvecklat metoder och formulerat förhållningssätt som på ett mer effektivt sätt inkluderar nyanlända elever i den ordinarie undervisningen. Hon erbjuder fortbildning som syftar till att öka undervisningskvalitén för nyanlända elever.

Saimas fokusområden är:

  • Kulturella perspektiv på undervisning
  • Språk i alla ämnen – språkutvecklande arbetssätt
  • Andraspråkutveckling
  • Studiehandledning på modersmålet

0 comments on “Saima Glogic Flerspråkighet och kulturella aspekter i skolan, kl 10:45Add yours →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *