anna

Annie Rubensson Från nyanländ till nyanställd – hur ska etableringen lyckas?, kl 10.45

Annie Rubensson är sektionschef på Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringsuppdraget. De nyanlända som anmäler sig på Arbetsförmedlingen får en etableringsplan som sträcker sig över två år och den ska innehålla en planering av aktiviteter som hjälper personen till arbete eller studier. Under kommande år kommer etableringsuppdraget vara en av Arbetsförmedlingens och samhällets viktigaste frågor då antalet deltagare ökar samtidigt som arbetsgivarna har stort behov av personal och det är brist på kompetens inom många branscher. Hur ska snabbspår och andra insatser hjälpa människor till arbete och arbetsgivare att få personal?

0 comments on “Annie Rubensson Från nyanländ till nyanställd – hur ska etableringen lyckas?, kl 10.45Add yours →

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *